Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.05.2020

Avlyst: Norges energidager 2020

Med bakgrunn i tiltakene regjeringen har iverksatt for å begrense smittespredningen av covid-19, har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse årets arrangement.

Vi tar sikte på å være tilbake igjen i 2021.

Vennlig hilsen
Norges vassdrags- og energidirektorat

 

Se innlegg fra Norges Energidager 2019.