Nyhetsarkiv

Viser 2352 nyheter fra arkivet

Kraftsituasjonen veke 27, 2024

Lågare prisar i sør og små prisskilnader i Noreg
Publisert 10.07.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 26, 2024

Framleis kraftoverskot og nettoeksport
Publisert 03.07.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 25, 2024

Mykje vind i nord bidrog til auka prisskilnadar i Noreg
Publisert 26.06.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 24, 2024

Auka forbruk og endra produksjonsmiks reduserte norske prisskilnadar
Publisert 19.06.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 23, 2024

Kraftoverskot bidrog til lågare prisar
Publisert 12.06.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 22, 2024

Aukande prisforskjellar i Noreg og rekordlåg kraftproduksjon i nord
Publisert 05.06.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 21, 2024 (streik)

Kraftsituasjonsrapport for veke 21 blir ikkje publiserte på grunn av streik
Publisert 29.05.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 20, 2024

Mykje tilsig og lågare kraftprisar
Publisert 22.05.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 19, 2024

Høgare prisar i sørlege Noreg, og lågare i nord
Publisert 15.05.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 18, 2024

Høge temperaturar, lågt forbruk og lågare prisar
Publisert 08.05.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 17, 2024

Lite vind løfter kraftprisane
Publisert 30.04.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 16, 2024

Høgare produksjon og kraftprisar
Publisert 24.04.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 15, 2024

Lågare forbruk og kraftprisar
Publisert 17.04.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 14, 2024

Nettoimport og timar med negative prisar i Noreg
Publisert 10.04.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 13, 2024

Stabile kraftprisar trass lågare forbruk
Publisert 03.04.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Kraftsituasjonen veke 12, 2024

Større prisvariasjon i sørlege Noreg
Publisert 27.03.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen