Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.12.2018 , sist oppdatert 17.06.2021

Informasjonsvideo om ny produktdatabase for energimerkede produkter

Fra 1. januar 2019 skal leverandører (produsenter og importører) registrere visse opplysninger om nye modeller i produktdatabasen EPREL, the European Product Registry for Energy Labelling, før de bringes i omsetning i EU-markedet. NVE har laget en informasjonsvideo om databasen.

Kravene om registrering i databasen gjelder bare produkt som leverandøren plikter å forsyne med energietikett. Alle som ønsker å importere energimerkede produkter til EU må registrere produktene i databasen.

Merk at kravet om å registrere energimerkede produkter i databasen ikke gjelder for produkter som skal omsettes kun i Norge, da Norge ikke har tatt energimerkeforordningen. Når Norge eventuelt har tatt forordningen, må produktene registreres i databasen i henhold til kravene.

 

Viktige datoer:

  • 1. januar 2019: Der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019, må informasjonen registreres i databasen før modellen bringes i omsetning.
  • April 2019: Informasjonen i databasen blir synlig for tilsynsmyndigheter og forbrukere tidligst i april 2019.
  • 30. juni 2019: Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019.
  • 1. august 2017: Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017.

Den nye energimerkeforordningen som trådte i kraft i EU i august 2017, etablerer en database for produkter omfattet av energimerkekrav, the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). EPREL er opprettet av EU-kommisjonen, som er ansvarlig for databasen.

 

Kontaktperson

Ingvill Sjøvold Nilsen,
Tlf: 22 95 91 28
Epost: isni@nve.no