Publisert 05.04.2024

Oppstart av økodesign kravforberedende studie om elbilladere

EU-kommisjonen har lansert en økodesign kravforberedende studie om elbilladere. Hensikten er å vurdere om det er grunnlag for å stille økodesign- og/eller energimerkekrav til elbilladere. Konsulenten som utfører studien, planlegger to interessentmøter, som også kan inneholde et samrådsforum. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside og delta aktivt i studien.

Elbilladere er i EUs økodesign og energimerke arbeidsplan indikert å ha et høyt energisparepotensial på 11 PJ i bruksfasen innen 2030. Etter 2030 øker de mulige energibesparelsene til nesten 76 PJ årlig i 2050. 

Den kravforberedende studien startet i desember 2023 og er planlagt ferdigstilt i mai 2025. Møtedatoer for interessentmøtene vil bli publisert på studiens nettside og kommunisert til alle registrerte interessenter.

Studien vil undersøke de mulige miljøforbedringene som kan vurderes for produktet, inkludert sirkulærøkonomiaspekter og standardiseringskrav. Andre relevante funksjoner som er spesifikke for dette produktet, slik som datainteroperabilitetsfunksjoner for smartlading og toveislading skal også undersøkes.

Den kravforberedende studien vil bli gjenomført innenfor rammen av den kommende økodesignforordningen. Studien er en teknisk, økonomisk, miljø-, markeds- og samfunnsmessig analyse av ladestasjoner for elbiler. Basert på funnene, skal studien bidra inn i en mulig utforming av forslag til økodesign- og /eller energimerkeregelverk for elbilladere.

Studien vil følge metodikken for gjennomføring av økodesign kravforberedende studier, MEErP (Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products) og EcoReport tool.

Les om studien og registrer deg som interessent på hjemmesiden for studien

Elbilladere er prioritert produkt for NVE.

Kontakt: Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no med kopi til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Les om studien og registrer deg som interessent på studiens hjemmeside