Publisert 07.05.2024

Digitalt EU-seminar om økodesignforordningen (ESPR) avholdes 22. mai

Økodesigndirektiv 2009/125/EF er revidert og i løpet av perioden mai-juli vil ny økodesign rammeforordning (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) tre i kraft i EU. I tillegg til energirelaterte produkter, vil den nye forordningen, med noen unntak, også omfatte ikke-energirelaterte produkter.  EU-kommisjonen arrangerer et seminar der de gir oversikt over de viktigste kravene og de neste trinnene med innføring av forordningen.

Økodesign rammeforordning omfatter alle fysiske varer som bringes i omsetning eller tas i bruk, herunder komponenter og mellomprodukter (intermediate products). Imidlertid gjøres det unntak for næringsmidler, dyrefôr, legemidler og veterinærpreparater, levende planter, dyr og mikroorganismer, produkter av menneskelig opprinnelse, produkter fra planter og dyr som er direkte knyttet til deres fremtidige reproduksjon og kjøretøy. Dette betyr at energirelaterte produkter under økodesigndirektiv 2009/125/EF  og energimerkeforordning (EU) 2017/1369 også inngår i virkeområdet for den nye forordningen.

Økodesignforordningen (rammeforordningen) er tidligere foreslått gjennomført i norsk rett, se høring av forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder. I Prop. 69 LS ble forslaget inntil videre ikke tatt med, men det ble uttalt at Regjeringen så snart som mulig skulle komme tilbake til Stortinget med en ny proposisjon LS om gjennomføring av økodesignforordningen i lov om bærekraftige produkter og verdikjeder og samtykke til innlemmelse av økodesignforordningen i EØS-avtalen.

Norske produsenter og andre aktører oppfordres til å benytte anledningen til å få viktig informasjon om det kommende regelverket. Les mer om seminaret og registrer deg ved å klikke på lenken Ecodesign for Sustainable Products Regulation - European Commission (europa.eu)