Publisert 15.04.2024

Oppstart av kravforberedende studie for energimerking av lavtemperatur varmeavgivere/radiatorer

EU-kommisjonen har startet en kravforberedende studie for lavtemperatur varmeavgivere/radiatorer.  Parallelt med studien vil Kommisjonen også gjennomføre en konsekvensanalyse av en mulig regulering av produktgruppen.  Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter. 

Målsettingen med de kravforberedende studiene innenfor økodesign og energimerking er å finne ut om potensialet for energieffektivisering og reduksjonen i miljøbelastninger er stort nok til at det er forsvarlig med en regulering av produktgruppen.  Interessentene i studien inviteres til å bidra i datainnsamlingen samt å delta i interessentmøter underveis. Produktgruppen antas å ha et betydelig potensial for energieffektivisering. Studien startet i februar 2023 og avsluttes i juni 2025. 

Lavtemperatur varmeavgivere/radiatorer er ikke blant NVEs prioriterte produkter. 

Les mer og registrer deg på studiens hjemmeside: Preparaory study, impact assessment and technical assistance of an energy label for low temperature heat emitters

Kontakt:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no