Publisert 03.04.2024

Nytt EU-regelverk om produktdatabasen for energimerkede produkter, EPREL

EU vedtok nylig nytt regelverk om EUs produktdatabase for energimerkede produkter, EPREL. Det nye regelverket fastsetter de operasjonelle detaljene for produktdatabasen. Regelverket trer i kraft i EU 22. april 2024. Det får virkning fra samme dato, men noen bestemmelser gjelder først fra 22. oktober 2024.

De operative detaljene og reglene gjelder:

  • verifiseringsprosessen som gjør det mulig for juridiske og fysiske personer å bli verifiserte leverandører og for å sikre konfidensialitet, integritet og autentisiteten til informasjonen som er registrert av dem i databasen
  • informasjon som kreves for å registrere produktmodeller i databasen
  • datautvekslingsmodeller og forvaltning av programvareoppdateringer
  • systemets og dataenes tilgjengelighet for aktørene

Les forordning (EU) 2024/994 her:

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/994 of 2 April 2024 laying down operational details of the product database established under Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council

Forordningen vil gjennomføres i Norge dersom EØS-komiteen beslutter å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

EU har også lansert en oppdatert versjon av EPREL. Den finner du på denne siden European Product Registry for Energy Labelling (EPREL)

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Cato Solheim, cso@nve.no

 

Mer informasjon

Internettportal om energieffektive produkter: web portal on energy efficient products

EU-kommisjonens nyhetsmelding om energieffektive produkter: Energy efficient products: Commission moves to improve quality of information to consumers and companies (europa.eu)