Publisert 08.11.2022

Høring -utkast til reviderte forordninger for kjøleapparater til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere

EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til reviderte økodesign- og energimerkeforordninger for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere. Interessenter inviteres til å sende høringsinnspill til NVE innen 20.11.  

Gjeldende energimerkeforordning (EU) 2015/1094 og økodesignforordning (EU) 2015/1095 er under revisjon. EU-kommisjonen har innkalt til møte i Samrådsforum 28.11 der utkast til reviderte forordninger vil bli diskutert.  

Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, kjøleskap til bruk i helsevesen og  i vitenskapelig sammenheng, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere, er ikke et prioritert produkter for NVE. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende et norsk innspill til Kommisjonen. NVE er likevel interessert i å motta høringsinnspill som eventuelt kan endre NVEs prioriteringer og NVEs frist for innspill er 20.11.  Interessenter står fritt til å også sende inn høringsinnspill direkte til Kommisjonen via egen bransjeorganisasjon på europeisk nivå. Kommisjonens frist er normalt tre uker etter at møte i Samrådsforum er avholdt. 

Om kravene:

Energimerking: Krav om energimerking utvides fra bare å gjelde kjøleskap til yrkesbruk til også å omfatte kondenseringsaggregater og kjøleskap som benyttes til oppbevaring av plasma, blodprodukter og nedkjølte farmasøytiske produkter (helsevesen og vitenskapelig sammenheng).

Økodesign: Det stilles energieffektivitets- og ressurseffektivitetskrav samt informasjonskrav til de ulike produktene i virkeområdet. Merk at det stilles egne krav til kjøleskap som benyttes til oppbevaring av plasma, blodprodukter og nedkjølte farmasøytiske produkter (helsevesen og vitenskapelig sammenheng).

Les utkast til revidert energimerkeforordning:

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of professional refrigerated storage cabinets, scientific and healthcare refrigerated storage cabinets and condensing units.

Les utkast til revidert økodesignforordning:

COMMISSION REGULATION (EU) …/...of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, scientific and healthcare refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers.

 Les Explanatory memorandum (bakgrunnsnotat).

Eventuelle høringsinnspill som ønskes sendt til NVE, kan sendes til khf@nve.no med kopi til isni@nve.no