Publisert 27.02.2024

Forslag om flere endringer i hviletilstandsforordning ((EU) 2023/826) og tørketrommelforordningene ((EU) 2023/2833 og (EU) 2023/2834)

EU-kommisjonen inviterer til møte i Samrådsforum den 11. mars for å diskutere utkast til to endringsforordninger for henholdsvis økodesign og energimerking. Økodesign endringsforordning endrer både gjeldende økodesignforordning (EU) 2023/2533 for tørketromler og gjeldende økodesignforordning (EU) 2023/826 for hvile- og avtilstand. Energimerke endringsforordning endrer gjeldende energimerkeforordning (EU) 2023/2534 for tørketromler. 

Ingen av produktene i de omtalte forordningene er prioritert av NVE og NVE har derfor til hensikt å verken delta i møtet eller sende inn noen posisjon til EU-kommisjonen. 

Økodesign endringsforordning inneholder følgende endringer av (EU) 2023/826 og 2023/2533:

I (EU) 2023/826 vedlegg II Liste over energirelaterte produkter erstattes "matkverner" med matkverner brukt til å matbehandling" . Vedlegg IV Målinger og beregninger  punkt d) slettes og teksten flyttes opp etter første avsnitt for å klargjøre at alle kaffemaskiner er omfattet og ikke kun de om inngår som nettverksutstyr.   

I (EU) 2023/2533 gis artikkel 4(2)  og vedlegg II punkt 5(1)(b) om reservedeler, ny ordlyd. Det nevnes også en annen endring av vedlegg II, men på grunn av det som antas å være skrivefeil i teksten, er det ikke mulig å gjengi hva endringene går ut på her. Det vises i stedet direkte til teksten. 

Energimerke endringsforordning inneholder følgende endringer av (EU) 2023/2534:

Vedlegg I Definisjoner tilføyes ti nye definisjoner  ved punktene (26) -(35)

Vedlegg II Energieffektivitetsklasse, akustisk luftbåren lydnivåklasser og kondenseringseffektivitetsklasser  tilføyes et nytt punkt 4 som innfører reparerbarhetsklasser fra A til E.

Vedlegg III  Energietikett - gjeldende energietiketter erstattes med nye etiketter som har fått tilføyd et nytt ikon som viser reparerbarhetsklasser på en skala fra A til E. 

Vedlegg IV Målinger og beregningsmetoder tilføyes et punkt 5 som beskriver metode for utregning av en reparerbarhetsindeks for tørketromler

Vedlegg VI Teknisk dokumentasjon punkt 1 (d) gis ny ordlyd.

Vedlegg IX Verifikasjonsprosedyrer for tilsynsformål punkt 4(b)(iii) gis ny ordlyd.  

Les de utsendte dokumentene i lenkene nedenfor.

Bakgrunnsnotat om skåringssystemet: Staff working document 

Utkast til økodesign endringsforordning: 

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Commission Regulations (EU) 2023/826 laying down ecodesign requirements for off mode, standby mode, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment and (EU) 2023/2533 laying down ecodesign requirements for household tumble dryers pursuant to Directive 2009/125/EC

Ecodesign annex

Utkast til energimerke endringsforordning: 

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX amending Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2534 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble dryers

 Energy labelling annexes on reparability score

Eventuelle innspill til de to endringsforordningene kan sendes til khf@nve.no med kopi til Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no