Publisert 12.10.2021 , sist oppdatert 15.04.2024

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO)

Norges kraftforsyningsberedskap er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne beredskapsplanleggingen, og skal lede landets kraftforsyning under beredskap og i krig. For dette formål er det etablert en landsomfattende organisasjon - Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) - bestående av NVE og de virksomheter som står for kraftforsyningen. Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme.