Publisert 22.12.2020 , sist oppdatert 20.10.2023

Gebyr

Beredskapsmyndigheten kan etter Energiloven § 9-6 kreve gebyr fra enheter i KBO til dekning av utgiftene ved beredskapsmyndighetens arbeid med kraftforsyningsberedskap. Tilsvarende skal utgiftene til kontroll knyttet til Energiloven kapittel 3 og 5 og § 4-2 betales av konsesjonæren. Hvordan disse gebyrene blir regnet ut blir beskrevet under. 

Fjernvarme 2023

Gebyr for selskap med fjernvarmekonsesjon og som leverer varme kommer i august 2023.

Vedlikehold og modernisering 2023

Gebyr for alle selskap med konsesjon for elektriske anlegg og som har en inntekstramme kommer i august 2023.

Kraftforsyningsberedskap 2023

Gebyr for alle KBO-enheter med følgende installert ytelse kommer i oktober 2023.

  • kraftverk med samlet generatorytelse på minst 50 MVA
  • transformatorstasjoner med samlet installert ytelse på minst 10 MVA
  • transformatorstasjoner tilknyttet vindkraft med samlet installert ytelse større enn 75 MVA
  • alle nettstasjoner