Publisert 06.05.2019 , sist oppdatert 02.06.2023

Innrapportering av kontaktinformasjon for KBO-enheter

Kontaktinformasjon i KBO skal rapporteres til NVE via Altinn.
Dette skjemaet skal fylles ut av alle enheter i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) ved ledelsen i virksomheten, eller den ledelsen har bemyndiget, for eksempel beredskapskoordinator.

Skjemaet sendes inn ved endringer av kontaktinformasjon i eksisterende KBO-enheter. Hver KBO-enhet er ansvarlig for å holde NVE fortløpende oppdatert om endinger i disse opplysningene. Korrekt informasjon er viktig for raskt å kunne nå KBO-enheter i en krisesituasjon. Ved nyopprettelser og virksomhetsendringer, som for eksempel fisjon og fusjon, sendes informasjon inkludert nye eller slettede organisasjonsnumrene til seksjonssjef Eldri Naadland Holo.

NVE-oppfordrer til å kontrollere og oppdatere informasjon i dette skjemaet minimum årlig.

Dette skjemaet er hjemlet i:
-Energiloven § 9-1 Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon
-Kraftberedskapsforskriften § 2-2 Organisasjon og funksjon
-Vedtak om beredskapsmessig kommunikasjonsmidler i KBO av 16.12.2015 (u.off Offentleglova §21)

Dette skjemaet er erstatter tidligere vedlegg til kraftberedskapskrav som omhandlet innrapportering av kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon til KDS skal fremdeles rapporteres inn via et eget skjema.