Publisert 12.01.2024 , sist oppdatert 15.01.2024

Presisering til veileder for klassifisering

NVE har utarbeidet et notat som utdyper tekst i veileder 3/2014 (klassifisering av vassdragsanlegg) kap. 3.2.1 og kap. 4.3.1 om bruk av resultater fra dambruddbølgeberegninger til klassifisering

Notatet tar for seg hvordan man kan vurdere hva som skal regnes som berørt, og at det er viktig å skille på;
1) fratrekk for boliger mv. som er berørt av initialvannføring (kap. 4.3.1)
2) boenheter som er lite berørt (ikke fare for liv og helse) og dermed kan betraktes som eiendomsskade (kap. 3.2.1).

Veileder for klassifisering med rettelser, og presiseringer til forskriftsteksten er tilgjengelig på NVEs nettsider.

Kontaktperson

Spesialrådgiver Grethe Holm Midttømme

Senioringeniør Hanne Marthe Østvold