Publisert 08.04.2024

Revidert tillegg til veileder for planlegging og bygging

Følgende tekst er trukket fra Tillegg nr. 3 til NVEs Veileder til damsikkerhetsforskriften - Planlegging og bygging (8/2012)  Dato: 10.01.2023 Forberedende arbeider:

«Dersom en ønsker å starte arbeider som er beskrevet i tekniske planer før tekniske planer er godkjent, kontakt NVE for en eventuell dispensasjon fra § 5-2 siste ledd, eller for å framskynde godkjenning av tekniske planer.»

Oppfordring om dispensasjonssøknad var ikke gjennomtenkt, og dette har vist seg å ikke være hensiktsmessig. Informasjon om planlagt fremdrift i oversendingsbrev/mail vil derimot kunne gi oss grunnlag for å prioritere riktig.