Publisert 19.03.2024

Revidert tillegg til veileder for fyllingsdammer

NVE har redigert tillegget til veileder for fyllingsdammer om forvaltningspraksis for lave fyllingsdammer i konsekvensklasse 3 og 4.

Revisjonen inneholder en presisering av behovet for å søke dispensasjon fra damsikkerhetsforskriften og mindre endringer i språk og layout.

Tillegget finner du på våre hjemmesider.