Kraftverk: Vemork

Vemork kraftverk i Rjukan var verdens største da det ble satt i drift i 1911. Kraftkilden var elva Måna som renner gjennom Vestfjorddalen i Tinn i Telemark. Norsk Hydro, kunstgjødselproduksjon og tungtvannsaksjon er sentrale stikkord i kraftverkets historie. Vemork er trolig det mest kjente norske kraftverket internasjonalt. Såheim kraftverk stod ferdig i 1915. De to kraftverkene Vemork og Såheim er bygd i serie. Til sammen utnyttet de et fall på 600 meter. Teknisk, arkitektonisk og kulturhistorisk er det nær sammenheng mellom de to kraftverkene.

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE, 2002