Kraftverk: Tysso I

Tyssedal kraftanlegg i indre Hardanger utnyttet kraften i Tyssovassdraget. Første bygge­trinn stod ferdig i 1908. Byggeperioden hadde vært kort og intens. Kraften gikk til industrien i Odda - noen få kilometer unna. Videre utbygginger fortsatte frem til 1918. Rørgaten har en helning på 58 grader i det bratteste partiet. Ringedalsdammen var den største dammen i Norge da den stod ferdig i 1918. Kraftanlegget er nær sagt autentisk, og i år 2000 ble kraftanlegget fredet. Et omfattende restaureringsarbeid ble gjennomført i årene til og med 2005.

Foto: Unn Yilmaz, NVE, 23.06.2014