Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

137/1 Steinselva

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Steinselva kommer fra fjellområdet mellom Namdalseid i Nord‑Trøndelag og Osen i Sør‑Trøndelag. Utløpet ligger ved tettstedet Osen.

Moengfossen ved Osen. (Foto: Jan Habberstad)

Vassdragets mange elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap. Elveløpsformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Steinselva ligger sentralt i et mye benyttet friluftsområde. Riksveien går langs hele hovedvassdraget og gir lett adkomst til fjellet som er mye nyttet av folk fra både Namsos og Steinkjer. Vassdraget er rikt forgreinet og representerer betydelige sportsfiskeinteresser. I nedre deler er det lakse‑ og sjøørretfiske, og det er bygget flere laksetrapper. I øvre deler finnes gode ørretvann.

Fakta

Fylke: Trøndelag
Kommune: Osen, Åfjord, Namsos, Flatanger
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 137.2Z
Areal: 265 km²
Største vann: Austvatnet: 1,3 km²: 343 moh.
Høydenivå: 578 - 0 moh