Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

135/1 Oldelva

Vernegrunnlag: Beliggenhet på ytre Fosen. Vassdragets elver og mange vann er sentrale deler av et naturskjønt landskap. Vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Olden- Storvatnet. (Foto: Jan Habberstad, 2001)

Oldelva ligger helt vest på Fosenhalvøya. Vassdraget har to hovedgreiner som begge renner vestover med felles utløp ved Oldgrenda.

Den søndre greinen gjennom Nyvassdalen renner via mange vatn, blant annet Storvatnet som er det største i vassdraget. I den nordlige greinen er Lonan det største vatnet.

Nedre del av elva har gode bestander av laks og sjøørret, mens øvre del har gode ørret‑ og røyevatn.

Verneinteressene i området er særlig konsentrert om sportsfiske og friluftsliv.  Den storslagne naturen gjør området spesielt egnet for friluftsliv.

Fakta

Fylke: Trøndelag
Kommune: Ørland, Åfjord
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 135.1Z
Areal: 54 km²
 
Største vann: 
Storvatnet: 1,5 km²: 60 moh.

Høydenivå: 
498 - 0 moh