Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

098/1 Bygdaelva

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Bygdaelva ligger i indre fjordstrøk på Sunnmøre og har utløp ved Hellesylt innerst i Sunnylvsfjorden. 

Holedalsvatnet nord i vassdraget. (Foto: Jarle Hole)

Vassdraget er sentrale deler av et kontrastrikt, glasialt utformet landskap. To sidedaler er omgitt av alpine fjell med breer. Innerst i dalene ligger relativt store vann. Elver går i markerte fosser og fossestryk. Kort avstand fra alpine fjell til fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, skredformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Vernet omfatter Holedalselva, oppstrøms samløpet med Frøysadalselva.

Både hoveddalen og sidedalene, Holedalen, Frøysadalen og Haugedalen, har utspring i et variert alpint terreng med markerte tinder, egger og botner. Det ligger flere botnbreer i tilknytning til de høyeste toppene i øst og sørøst.

Alle dalene har en trappetrinnsformet lengdeprofil med basseng og terskler, og med flere fosser og stryk som er viktig del av landskapets karakter. Feltet har store løsmasseavsetninger, både bunn- og endemorener, særlig i Holedalen.

Kulturminnene i dalen og på fjellet er varierte og spenner over et langt tidsrom. Særlig interessante er min­ner som belyser stølsbrukets historie. Klyngetunet på Frøysa er et sjeldent kulturminne.

Det drives jordbruk i både hoveddalføret og sidedalene. Det kontrastrike landskapet, der blant annet elva med markerte fosser og fossestryk er viktige deler, gir stor opplevelsesverdi for friluftsliv.

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Stranda
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 098.6Z
Areal: 94 km²
Største vann: Hammarsvatnet, 0,7 km², 1167 moh.
Høydenivå: 1778 - ca 150 moh