Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

097/2 Norangselva

Vernegrunnlag: Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et variert, glasialt utformet landskap med alpine fjell. Dalsidene er bratte og gjennom hoveddalen veksler vassdraget mellom flere små vann og strykstrekninger. Dalbunnen nær fjorden er flat. Kort avstand fra alpine fjell til fjord. Elveløpsformer, skredformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Flere vann ligger på rekke i den trange og rasutsatte dalen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug. 2006)

Norangselva ligger i indre fjordstrøk på Sunnmøre. Vassdraget drenerer mot nordvest og har utløp i Norangsfjorden, en østlig sidegrein til Hjørundfjorden.

Nedbørfeltet ligger i den skarpe overgangen mellom alpine fjell og dype daler. Øvre deler har flere iseroderte botner som er fylt med vann. En morenerygg 324 moh. danner vannskillet mot Nibbedalen i sør. Morener fra lokale breer er fremtredende flere steder. Norangsdalen er i stor grad dominert av skredmateriale. Blant annet er Lyngstølvatnet, 152 moh, demmet opp av et fjellskred i 1908. Skredet satte en hel setergrend under vann. Ulike utforminger av avsetninger fra breer, fjellskred, snøskred og kraterdannelser gir dalen særlig naturverdi og landskapsdannende karakter.

Det øverste vannet i hoveddalen heter Gailskredvatnet og ligger 286 moh. Flere vann ligger på rekke nedover i dalføret. Det nederste av disse er Lyngstølvatnet. Herfra går elva etterhvert gjennom jordbruksområder. Mellom vannene og i nedre del går elva i små stryk.  

Hovedelva er kjent som en god smålakselv. 

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Ørsta
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 097.4Z
Areal: 56 km² 
Største vann: Stavbergvatnet, 0,1 km², 211 moh.
Høydenivå: 1588 - 0 moh