Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

012/28 Otrøelva

Vernegrunnlag: Vestlig sidevassdrag til Vangsmjøsa til øvre Begna i Drammensvassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers godt vannkraftutbygget område.

Otrøvatn er regulert. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010).
Otrøelva utgjør elvestrekningen fra vannskillet på Fillefjell til Vangsmjøsa, det vil si den øvre delen av Begnavassdraget. Deler av feltet er regulert, idet Otrøvatn er regulert 5 m. De øvre delene er et fjellparti som går opp til 1 560 moh. (Skyrifjell). Fra Otrøvatn til Vangsmjøsa går elva i en trang v-dal med stort fall bare avløst av enkelte stille loner. Opp til ca. 1 050 moh. er feltet kledd med bjørkeskog. Det finnes frodig høystaudevegetasjon langs elva fra Otrøvatn og nedover og fattigere vegetasjonstyper i lia opp fra elva. Øst for Flogstrondfjorden finnes noen av de vestligste utløpere av Østlandets granskoger.

Tyinkrysset er et kjent utfartssted med mange hytter og flere fritidsetablissementer. Planene om ytterliggere utnyttelse av elva fra Otrøvatn til Vangsmjøsa og de negative følgene det ville få for friluftslivet var begrunnelsen for vernet.

Fotosider:

012-28_Otrøelva_elvestrekning_fotoside.pdf

012-28_Otrøelva_Otrøvatn_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Vang
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 012.Q
Areal: 192 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Nedre Årdalsvatnet: 1,5 km², 1248 moh. Reg.: Steinbusjøen: 13,5 km², 1211 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1648 - ca 470 moh