Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

012/21 Heggefjorden

Vernegrunnlag: Beliggende i Øystre Slidre nord for Fagernes. Drenerer til Begna i Drammensvassdraget. Innsjøen har en fremtredende beliggenhet og er dominerende i et attraktivt landskap. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers godt vannkraftutbygget område.

Heggefjorden tatt mot nordvest fra rasteplass ved sørenden. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2006)

Innsjøen Heggefjorden ligger sentalt i Øystre Slidre i Valdres.

Vernet omfatter bare selve innsjøen, men det ble gjort forbehold om en regulering på 1 m. Vassdraget for øvrig er regulert. Fra riksveien gjennom Øystre Slidre og over Valdresflya er det vidt utsyn over Heggefjorden og dalen. Landskapets kvalitet og hensynet til turismen lå til grunn for vernet.

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Øystre Slidre, Vestre Slidre
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 012.LC1
Areal: 2 km²
Areal vann: 2 km², 489 moh.