Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/7 Espedalsvatnet-Breisjøen

Vernegrunnlag: Øvre del av Vinstravassdraget som er vestlig sideelv til Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdragsobjektet drenerer mot nordvest og omfatter to lange og smale vann, ca. 720 moh. Geologi, elveløpsformer, isavsmeltingsformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Espedalsvatnet og Breidsjøen er to lange og smale innsjøer rett nord for Vestre Gausdal,  Disse drenerer til Vinstravassdraget.

Innsjøene er omgitt av bratte skogslier med gran, furu og spredt gårdsbebyggelse.

Sommerstid er det fint å padle med kano fra sørenden av Espedalsvatn til Breisjøen. Det er bare nødvendig med litt bæring noen meter av elvestrekningen ved Verksodden. Her ligger en av flere turiststeder i dalen. Espedalen har en interessant kulturhistorie. I dag vitner restene av den restaurerte smelteovnen ved elvas innløp i Breisjøen og den spesielle kirkegården på holmen noen hundre meter lenger opp, om tidligere tiders betydelige virksomhet. Rundt 1850 var trolig nikkelverket her en av Norges største arbeidsplasser. Mer enn 500 mann arbeidet i gruvene og smeltehytta, med kullbrenning og transport av trevirke og ferdige produkter.

Veien mellom Skåbu og Gausdal går gjennom dalen.

Fotosider:

002-07_Espedalsvatnet-og-Breidsjøen_Breidsjøen_Verksodden_fotoside.pdf 

002-07_Espedalsvatnet-og-Breidsjøen_Elvestrekning mellom vannene_fotoside.pdf 

002-07_Espedalsvatnet-og-Breidsjøen_Espedalsvatnet_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Gausdal, Sør-Fron
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 002.DFB6C
Areal: 95 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Espedalsvatnet: 4,5 km², 722 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1480 - 720 moh