Publisert 11.02.2009 , sist oppdatert 06.09.2023

Ålfotbreen

Ålfotbreen 18. august 2023. Foto Bjarne Kjøllmoen/NVE.

Ålfotbreen (61°45'N, 5°40'E) er en liten platåbre i Nordfjord som er Norges 25. største isbre (9,8 km²). Det har vært målt massebalanse på en nordvestlig utløper fra breen siden 1963. Siden 1986 er også en nordøstlig utløper målt. Avløpet fra disse breene utnyttes i Åskåra Kraftverk (Sogn og Fjordane Energiverk). Ingen av utløperne har offisielle navn. Da målingene begynte på den nordvestlige utløperen i 1963 ble derfor navnet Ålfotbreen brukt som arbeidsnavn på det målte brefeltet. Da målingene senere ble utvidet til nabobreen i øst, fikk denne arbeidsnavnet Hansebreen.

Massebalanse
Det ble tidlig klart at en relativt stor del av snøen på den målte delen av breen var  vindtransportert fra sør og vest. Hansebreen i øst var mindre utsatt for vind. For å undersøke vinddriftens betydning for massebalansen er det siden 1986 gjort parallelle massebalansemålinger på Hansebreen. Målingene har vist at forskjellen i vinterbalanse mellom de to breene er størst (over 25 %) i nedbørrike år som også har mye vind fra sør og vest. I år med liten vinterbalanse er forskjellen liten (under 5 %). Imidlertid har vinterbalansen vært størst på Ålfotbreen i alle årene det har vært gjort parallelle målinger på de to breene. 

Les mer om massebalansemålingene i "Glaciological investigations in Norway", og se massebalanseresultatene og bildeserie av Ålfotbreen.

Litteratur

Andreassen, L. M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, and R. V. Engeset. 2016. Reanalysis of long-term series of glaciological and geodetic mass balance for 10 Norwegian glaciers, The Cryosphere, 10, 535-552, doi:10.5194/tc-10-535-2016. (pdf)

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, R. V. Engeset and N. Haakensen. 2005. Glacier mass balance and length variation in Norway. Annals of Glaciology, 42, 317-325.

Kjøllmoen, B. 2016. Reanalysing a glacier mass balance measurement series – Ålfotbreen (1963–2010) and Hansebreen (1986–2010). NVE Rapport 31, Norwegian Water Resources and Energy Directorate. (pdf)

Østrem, G. and N. Haakensen. 1999. Map comparison or traditional mass balance measurements: which method is better? Geografiska Annaler No. 81A, p 703-711.