Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.10.2021 , sist oppdatert 13.01.2023

Om strømpriser

Her har vi samlet informasjon om strømprisen. Hvorfor går prisene opp og hva er status for energisituasjonen i Norge?