Publisert 16.11.2020 , sist oppdatert 12.11.2021

Strømregningen - kort forklart

Strømregningen består av tre deler: kraftpris, nettleien og avgifter til staten.

Illustrasjonen viser utvikling for strømregningen over tre år: kraftpris, nettleie og avgifter. kilde: NVE og SSB

Strømregningen består av tre deler

Strømregningen din er delt i tre:

  1. kraftpris – det er prisen du betaler for selve strømmen du kjøper.
  2. nettleien – er prisen du betaler for å transportere strøm til huset.
  3. avgifter til staten

I illustrasjonen over ser du kraftpris, nettleie og avgifter over en periode over tre år.

NVE fører kontroll med nettleien

Nettleien skal dekke kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien.  NVE kontrollerer at inntekten til nettselskapene ikke blir for høy. Nettleien skal ikke bli høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Her kan du lese mer om nettleien, nettselskapene, statistikk og klage.

Oversikt over kraftpriser

www.strømpris.no kan du se kraftleverandørenes priser. Oversikten gjelder for de leverandørene som leverer kraft til et sett standard avtalevilkår. Har du spørsmål om kraftleverandørers avtalevilkår, bør du kontakte den enkelte leverandør.