Publisert 22.03.2019 , sist oppdatert 25.08.2022

Høring om endringer i forskrift om systemansvaret (avsluttet)

NVE foreslår at systemansvarlig må utarbeide retningslinjer for alle relevante bestemmelser i systemansvarsforskriften og foreslår at systemansvarlig får ansvar for å samle inn spenningskvalitetsdata fra nettselskapene.

NVE har sendt ut forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet.

Forslaget innebærer at systemansvarlig sitt ansvar for å utarbeide retningslinjer etter § 28a vil gjelde for alle relevante bestemmelser i forskriften.

NVE foreslår noen endringer i enkeltbestemmelser for å presisere systemansvarlig sitt ansvar for å beskrive nærmere detaljer om praksis i retningslinjene. Dette er i tråd med hvordan retningslinjer er introdusert i forbindelse med endringene som ble vedtatt i mai 2018.

NVE foreslår å innføre en ny bestemmelse i systemansvarsforskriften om registrering og rapportering av spenningskvalitet. Forslaget innebærer at systemansvarlig får en rett og en plikt til å samle inn spenningskvalitetsdata fra nettselskapene. Dette er data som nettselskapene i tråd med forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-2 rapporterer til NVE i dag.

Formålet med endringen er å tilrettelegge for enklere innrapportering og bruk av dataen. Forslaget til ny bestemmelse om spenningskvalitet i systemansvarsforskriften innebærer at bestemmelsen om rapportering av spenningskvalitet etter leveringskvalitetsforskriften foreslås opphevet.

Frist for å komme med innspill er 6. juni 2019.

 

Høringsfrist

Frist for å komme med innspill er 6. juni 2019.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 22959480

Seniorrådgiver Christina Sepúlveda, tlf 22959842