Publisert 30.06.2023 , sist oppdatert 31.10.2023

Høring på forskrift om energiknapphet og kraftrasjonering på høring (avsluttet)

NVE har en ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering på høring. Formålet med lovendringene er å bidra til å styrke forsyningssikkerheten, også i perioder der vi opplever økt usikkerhet i det norske kraftsystemet og i energimarkedene rundt oss. 

foto: Stig Storheil/NVE

– Erfaringene fra kraftsituasjonen i 2021-2022 tydeliggjør behovet for å ha et sett med virkemidler som styrker forsyningssikkerheten i norsk kraftforsyning. Det å ha en oppdatert og relevant forskrift som grunnlag for vårt arbeid, er et viktig element i dette, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen, Inga Nordberg.

Kraftrasjoneringsforskriften er heldigvis et regelverk som svært sjelden vil være aktuelt å benytte. Om situasjonen oppstår, er det viktig at vi har gode planer.

– Norge har et robust kraftsystem og risikoen for kraftrasjonering er lav. Når det er sagt, skal vi være forberedt på et scenario der energiknapphet kan oppstå, sier Nordberg.

Viktige erfaringer fra kraftsituasjonen i perioden 2021-2022

NVE fikk solid erfaring i forbindelse med oppfølgingen av kraftsituasjonen 2021-2022. I sørlige Norge var det høye kraftpriser, magasinfylling var under historisk minimum og til tider en uoversiktlig kraftsituasjon i landene rundt oss.

– De to siste årene har NVE fulgt ekstra nøye med på kraftsituasjonen for å være klar dersom det var behov for ytterligere tiltak. Vi har gjennomført løpende analyser, hatt dialog med kraftprodusenter og store kraftforbrukere, hatt et tett samarbeid med Statnett og holdt regjeringen og allmenheten informert om vår vurdering av kraftsituasjonen. Alle disse erfaringene har vi tatt med oss inn i arbeidet med ny forskrift, sier Nordberg.

I tillegg til høringsnotat har NVE opprettet en egen nettside som oppsummere de viktigste endringene i den nye forskriften.

Styringsmekanisme for å sikre forsyningssikkerheten

Regjeringen varslet i januar 2023 at de ville innføre en styringsmekanisme for å sikre forsyningssikkerheten. Styringsmekanismen innebærer en rekke lov- og forskriftsendringer som OED sendte på høring 29. juni 2023. Enkelte av forslagene i ny forskrift for håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering henger sammen med forslagene i lovverket som OED har på høring.

Kontakt

Lars Eirik Eilifsen, overingeniør
laee@nve.no

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes til NVE innen 22. september 2023. Høringsinstansene sendes per e-post til nve@nve.no merket med referansenummer 202309903.

(25. september 2023) Høringsfristen var 22. september 2023 og vi går nå gjennom høringsinnspillene. Det tas sikte på at forskriften vedtas høsten 2023 og trer i kraft 1. januar 2024