Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Solbergfoss

Elvekraftverket Solbergfoss ved Glomma var i drift fra 1924. Utbyggingen var finansiert av kommune og stat. Francis-turbinene for lav fallhøyde var utviklet i samarbeid mellom Norges Tekniske Høyskole og den norske turbinindustrien. De opprinnelige turbinene og generatorene er fortsatt i drift. På samme sted finnes også et kraftverk fra 1980-tallet.

Solbergfoss kraftstasjon — Foto: Helena Nynäs, NVE, 2010

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Østfold

Kommune: Askim

I drift: Solbergfoss I 1924, Solbergfoss II 1985

Installasjon: 108 MW (Solbergfoss I), 100 MW (Solbergfoss II)

Fallhøyde: 21 meter

Nåværende eier: E-CO Vannkraft AS (heleid datterselskap av E-CO Energi AS)

Kraftstasjon: I (i dagen) og II (i fjell)

Magasin: Nei

Antall aggregater: Kraftstasjon: 13, hvorav 7 fra 1924 (Solbergfoss I), 1 (Solbergfoss II)

Viktige momenter

 • særpreget utbygging på 1920-tallet
 • kommunal og statlig fellesutbygging
 • norske Francis-turbiner for lav fallhøyde
 • samarbeidet mellom NTH og turbinindustrien
 • turbinene og generatorene fortsatt i drift
 • dammen og lukene
 • monumental arkitektur
 • Solbergfoss II med stor Kaplan-turbin
 • gammelt og nytt anlegg

Kilder

Litteratur:

 • Tekniske kulturminner i Statkraft SF (2002). NIKU/Statkraft Grøner, Oslo.
 • Thue, Lars (1994): Statens Kraft 1890–1947. Cappelen, Oslo.