Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Nomeland

Nomeland kraftverk i Otravassdraget i Aust-Agder fylke ligger i vakre omgivelser. Det er et typisk elvekraftverk fra 1920-årene, som ble viktig for Kristiansand bys elektrisitets­forsyning. Det har tre aggregater fra 1920 og 1922, og er seinere utvidet med ett nytt. Kraftverket har det opprinnelige opptrekket for damlukene og inntakslukene.

Foto: Helena M. Nynäs, NVE, 29.06.2011

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Aust-Agder

Kommune: Iveland

I drift: 1920

Installasjon: 28 MW

Fallhøyde: 20,5 meter

Nåværende eier: Agder Energi Produksjon AS

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Nei

Antall aggregater: 4

Viktige momenter

 • typisk elvekraftverk for 1920-årene
 • dammen
 • arkitektur
 • beliggenhet i vakre omgivelser
 • tre aggregater fra ca. 1920
 • kontinuitet – tre gamle aggregater og ett nytt
 • opprinnelig opptrekk for damluker
 • eiers arbeid for bevaring

Kilder

Litteratur:

 • Fortidsvern 4/1998 (1998). Fortidsminneforeningen, Oslo.
 • Oftedahl, Axel, mfl. (1950): Kristiansands Elektrisitetsverk gjennom 50 år. 1900–1950. Dreyer, Stavanger.
 • Sandvik, Pål Thonstad og Andresen, Espen (2000): Kristiansand Energiverk i elektrisitetens århundre, 1900–2000. Historisk Institutt, NTNU, Trondheim.
 • Skomedal, Sigmund (2000): I skiftende tider og inn i en ny tid. Otteraaens Brugseierforening gjennom 100 år. 1900–2000. Otteraaens Brugseierforening, Brokke (Valle).