Publisert 28.02.2024

Vassmagasinstatistikk veke 8 2024

Ved utgangen av veke 8 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 41,2 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,6 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 8, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.