Publisert 14.02.2024

Vassmagasinstatistikk veke 6 2024

Ved utgangen av veke 6 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 47,1prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,0 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 6, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.