Publisert 31.01.2024

Vassmagasinstatistikk veke 4 2024

Ved utgangen av veke 4 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 51,2 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 4, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.