Publisert 16.08.2023

Vassmagasinstatistikk veke 32 2023

Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 77,6 prosent. Gjennom veka  auka magasinfyllinga med 3,8 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 32, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

 

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen