Publisert 22.05.2024 , sist oppdatert 28.05.2024

Vassmagasinstatistikk veke 20 2024

Ved utgangen av veke 20 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 39,9 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 8,0 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 20, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.