Publisert 15.05.2024 , sist oppdatert 16.05.2024

Vassmagasinstatistikk veke 19 2024

Ved utgangen av veke 19 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 31,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 19, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.