Publisert 17.05.2023

Vassmagasinstatistikk veke 19 2023

Ved utgangen av veke 19 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 28,8 prosent. Gjennom veka  auka magasinfyllinga med 2,3 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 19, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen