Publisert 08.05.2024

Vassmagasinstatistikk veke 18 2024

Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 27,7 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,4 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 18, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.