Publisert 19.03.2024 , sist oppdatert 20.03.2024

Vassmagasinstatistikk veke 11 2024

Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 33,5 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,2 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 11, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.