Publisert 13.03.2024

Vassmagasinstatistikk veke 10 2024

Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 35,8 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,7 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 10, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.