Publisert 10.01.2024

Vassmagasinstatistikk veke 1 2024

Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 59,6 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 1, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.