Publisert 17.01.2024

Kraftsituasjonen veke 2, 2024

Lågare kraftprisar nord i Norden, og høgare i sør

Vindkraftproduksjonen var lågare i sørlege deler av Norden og på kontinentet førre veke, samanlikna med veka før. Dette bidrog til at den fossile kraftproduksjonen auka i både Danmark og Tyskland, og til høgare kraftprisar nord på kontinentet.  Auka i pris gav høgare vasskraftproduksjon og nettoeksport over veka frå sørlege Noreg (NO1, NO2 og NO5). Vekeprisen i sørlege Noreg var på om lag 107 øre/kWh og på nivå med kraftprisane på kontinentet store deler av veka.

I dei nordlege prisområda i Norden auka vindkraftproduksjonen samanlikna med veka før. I tillegg var det betrakteleg mildare vêr og lågare forbruk. Til saman bidrog dette til lågare prisar i dei fleste prisområda nord i Norden. Vekeprisen i Midt- og Nord-Noreg (NO3 og NO4) var høvesvis 62 og 51 øre/kWh.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 2 2024.

Vassmagasinstatistikk

Les meir om vassmagasinstatistikk her. 

For fleire detaljer, sjå: www.senorge.no/map.

Kontaktperson

Silje Jelsness
Epost: sitj@nve.no