Avtale om TV-signaler på Vardafjellet vindkraftverk - NVE

NVE har mottatt orientering om at Vardafjellet vindkraftverk AS og Norges Televisjon AS (NTV) har inngått en avtale om TV-signaler. Avtalen gjelder både midlertidige og permanente tiltak for tilbakeføring av TV-signalene i Vardafjellet vindkraftverks nærområde. Vindkraftverket kan dermed settes i drift igjen.

 

Kort tid etter at de første turbinene ved Vardafjellet vindkraftverk ble satt i drift høsten 2020, kom det inn meldinger til RiksTV og NTV om forstyrrelser på TV-signalene. NVE mottok også meldinger fra sluttbrukere om forstyrrelser. På oppdrag fra NTV gjennomførte Telenor målinger som bekreftet at det var forstyrrelser i det digitale bakkenettet, og at interferensen skyldtes vindkraftverket.

Av den grunn fattet NVE vedtak av 23.10.2020, og påfølgende vedtak av 13.11.2020, som påla stans av turbinene ved Vardafjellet vindkraftverk inntil midlertidige tiltak var etablert.

Vardafjellet vindkraftverk kan settes i drift

Den 02.02 signerte Vardafjellet vindkraft AS og NTV en avtale om etablering av både midlertidige løsninger for sluttbrukere som er berørt av interferensen, og permanente tiltak for å tilbakeføre TV-signalene i området. Avtalen innebærer at NTV i løpet av 48 timer fra signeringen vil henvende seg til berørte sluttbrukere for å finne midlertidige løsninger. De midlertidige løsningene skal virke frem til permanente tiltak er etablert.

Vardafjellet vindkraftverk vil dermed kunne settes i drift 04.02.2021 klokken 15.00.