Publisert 29.04.2019 , sist oppdatert 30.04.2019

CyberSmart lærerkurs er gjennomført med støtte fra den amerikanske ambassaden

I februar 2019 ble lærere fra flere skoler undervist i cyber-sikkerhet og kryptering av amerikanske eksperter. Erfaringer fra denne workshopen er nå oppsummert i en rapport.

I løpet av fire intense dager var 14 lærere fra skoler i Ski, Oppegård, Stavanger, Haugaland, Godalen og Vågen samlet på Universitetet i Oslo for å få opplæring av forelesere fra University of Tulsa i USA.

- Utfordringer med cyber-sikkerhet kjenner absolutt ingen landegrenser. Vi synes derfor det er svært nyttig å få internasjonale lærekrefter med på å bygge opp kompetansen i det norske undervisningsmiljøet, sier seksjonssjef i NVE Eldri Holo, som også sitter i styringsgruppen for CyberSmart.

Den amerikanske ambassaden har støttet dette besøket økonomisk gjennom ordningen «Oslo Grant».

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Eldri Holo
Telefon: 22 95 92 60

 

Sjefingeniør Janne Hagen
Telefon: 22 95 90 95

Faktaboks: CyberSmart-prosjektet

- Et prosjekt der NVE og NTNU er initiativtakerne.
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet leder styringsgruppen for prosjektet.
- Det langsiktige målet er å heve bevisstheten og kompetansen til elever på ungdomstrinnet og i videregående skole om cybersikkerhet.
- Prosjektet har arrangert samlinger og undervisningsopplegg både for elever og lærere.

Her kan du lese mer om prosjektet