Lærere på skolebenken for å bli cybersmarte

Denne uken har lærere fra ungdoms- og videregående skoler i Stavanger, Haugesund og Ski vært samlet i Oslo for å lære mer om cybersikkerhet. Undervisningsopplegget kommer etter initiativ fra NVE og NTNU CCIS, og er et samarbeid mellom flere bidragsytere.

Fra lærersamlingen på Universitetet i Oslo (Foto: Omid Mirmotahari, UIO)

Prosjektet har fått navnet CyberSmart og har som langsiktig mål å heve bevisstheten og kompetansen til elever på ungdomstrinnet og i videregående skole om cybersikkerhet. For å få til dette er det viktig med gode lærekrefter.

Foreløpig er dette et pilotprosjekt der det er plukket ut to skoler som skal delta. Lærerne som denne uken har vært samlet på Universitet i Oslo skal blant annet lage en fagplan for elever på en ungdomsskole i Ski og en videregående skole i Stavanger. Disse læreplanene skal settes ut i livet i juni og september 2018, og senere evalueres. Ut fra erfaringene man gjør seg i år er det ønskelig at prosjektet gjøres utvikles og utvides til flere skoler neste år etter amerikansk modell for GenCyber.

Fordi cybersikkerhet krever god forståelse av kontekst kan undervisningen om dette bakes inn i den generelle fagplanen i fag som programmering, samfunnsfag, historie og språk.

Flere har etterlyst en nasjonal dugnad for å heve den nasjonale kompetanse på cybersikkerhet. Lærersamlingen til Cyber Smart er et skritt for å spre interesse for sikkerhet hos kommende generasjoner – fremtidens arbeidskraft. Sikkerhetskompetanse trengs i alle profesjoner.

NVE har gjennom egne studier om informasjonssikkerhetstilstanden også sett at energibransjen trenger kompetent arbeidskraft dersom digitaliseringen skal lykkes.  

Piloten er finansiert av NVE, NSM (les egen sak) og Rogaland Fylkeskommune. NSM, NTNU CCIS, UiO, NVE og Norsis har bidratt med undervisning.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Eldri Holo,
tlf. 22 95 92 60/970 96 895

Sjefingeniør Janne Hagen,
tlf. 22 95 90 95/905 29 180