Publisert 17.10.2018 , sist oppdatert 01.02.2022

Ny veileder for håndtering av faren for iskast fra vindturbiner

Iskast fra vindturbiner kan medføre skader på folk som befinner seg i nærheten. For å bidra til å unngå slike skader, har NVE laget en veileder for håndtering av risiko for skade ved iskast i norske vindkraftverk.

I alle norske vindkraftverk kan det i perioder dannes is på vindturbinene. Denne isen kan falle ned eller kastes fra vindturbinen. Iskast kan medføre skader på folk, dyr, biler, bygninger og veier m.m. som befinner seg i nærheten. Sannsynligheten for at en person skal bli truffet av iskast er veldig liten, men om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig. Det er derfor viktig at vindkraftkonsesjonærer har fokus på faren for iskast og iverksetter nødvendige tiltak for å håndtere risikoen for skade.

Den nye veilederen gir råd til vindkraftkonsesjonærer og andre i vindkraftbransjen om hvordan risikovurderingen kan gjennomføres og hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å håndtere den kartlagte risikoen. Den gir også en kort beskrivelse av hvilke privat- og offentligrettslige konsekvenser en skadehendelse kan medføre for vindkraftkonsesjonæren.

Veilederen er et resultat av et FoU-prosjekt som er finansiert av NVE og gjennomført i samarbeid med Universitetet i Stavanger, Kjeller Vindteknikk, Nordkraft og Advokatfirmaet Thommessen AS.

 

Last ned: Veileder for håndtering av risiko for skade ved iskast i norske vindkraftverk

Kontaktperson:

Rådgiver Marte Lundsbakken, tlf. 991 50 873