Publisert 18.09.2020

NVE godkjenner justeringer i planene til Haram vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag godkjent justeringer av detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Haram vindkraftverk. Endringene innebærer justert turbinplassering for seks av åtte turbiner. 

Bakgrunnen for vedtaket er krav om justert turbinplassering, som ble satt da at Olje- og energidepartementet (OED) stadfesta MTA- og detaljplan for Haram vindkraftverk i mars 2020NVE har ikke vurdert ny tiltaksplan for TV-signaler og vil behandle tiltaksplanen separat.  

I tillegg til justert turbinplassering for seks av totalt åtte turbiner, innebærer endringene også mindre justeringer av internveier og oppstillingsplasser, sammenlignet med tidligere utbyggingsløsning. I tillegg har NVE godkjent plan for massetak ved turbin 7.  

Vilkår for godkjenningen

Det er satt konkrete krav som skal ta hensyn til natur og omgivelser. Endringene er godkjent med blant annet vilkår om støysprengstein i forbindelse med etablering av massetak ved turbin 7 og plan for istandsetting. 

Les alle NVEs vurderinger vedtaket her.  

Bakgrunn

NVE ga den 24.06.2008 Haram Kraft AS konsesjon til å bygge og drive Haram vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Haram kommune (nå Ålesund kommune), med installert effekt på 66 MW. Vedtakene ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 14.12.2009 

NVE godkjente MTA- og detaljplan for Haram vindkraftverk den 30.08.2019. Vedtaket ble påklaget, og stadfestet av OED den 24.03.2020. OEDs vedtak forutsetter endring av turbinplassering 1, 2, 3, 4, 5 og 8 med internveier og krav til tiltaksplan for TV-signaler. OEDs stadfestelse forutsetter at disse konkrete endringene i MTA- og detaljplan godkjennes av NVE.  

 

 

Kontaktperson

Avdelingsdirektør Rune Flatby, mobil: 416 78 203