Publisert 18.04.2024

NVE arrangerer veiledningsseminar om konsesjonsbehandling av nettanlegg

Hvordan kan vi effektivisere konsesjonsbehandlingen av nettanlegg – og jobbe raskere og bedre sammen? Det er temaet for NVEs seminar den 4.juni. Arrangementet er for deg som jobber med konsesjonssøknader og detaljplaner for nettanlegg.

Foto: Herman Dreyer/NVE

Temaer vi vil ta opp på seminaret er: 

  • Nye krav til søknader og utredninger 
  • Strengere kvalitetssikring av konsesjonssøknader 
  • Regelverkendringer og nye veiledere 
  • Status for digitaliseringsarbeidet 
  • Krav til avklaring av nettkapasitet for forbruksaktører og kraftprodusenter 
  • Evaluering av gjennomførte effektiviseringstiltak  

Det er mulig å delta digitalt eller fysisk i NVEs lokaler i Oslo.  
Meld deg på her innen 27. mai 

Kontakt

Tanja Midtsian, seniorrådgiver