Publisert 22.03.2024 , sist oppdatert 25.03.2024

NVE gir Statnett tillatelse til å bygge ny koblingsstasjon i Vestby

Statnett har fått konsesjon til å bygge nye Langerud koblingsstasjon i Vestby kommune. NVE har samtidig gitt tillatelse til å forsterke kaia ved Nesset for å kunne ta imot transport som kommer sjøveien.

– Dagens koblingsstasjon i Tegneby nærmer seg sin tekniske levetid, og må erstattes for å sikre strømforsyningen i området. Det er bakgrunnen for at vi har gitt konsesjon til et nytt koblingsanlegg på Langerund, sier Ingrid Myrtveit, seksjonssjef i NVE.

Tegneby koblingsstasjon og transformatorstasjon ligger i dag omtrent 400 meter fra hverandre. Ved å flytte plasseringen av stasjonen blir det også mulig å flytte alle anleggene på Tegneby stasjon til Langerud, på sikt.

Slik skal anlegget bygges

Langerud koblingsstasjon skal bygges som et utendørs anlegg med spenningsnivå på 420 kilovolt, og erstatter dagens anlegg i Tegneby stasjon.

Statnett har fått tillatelse til å rive koblingsanlegget i Tegneby, når stasjonen på Langerud er ferdig bygget og satt i drift. Eksisterende ledninger som i dag går inn til Tegneby koblingsstasjon, skal legges om fra nærmeste mast og inn til det nye anlegget på Langerud.

Statnett har også fått tillatelse til å etablere en adkomstvei til koblingsstasjonen fra Osloveien og via Burudveien. Veien kommer til å dele et areal med dyrka mark i to. NVE har derfor stilt vilkår om at Statnett og kommunen skal forsøke å finne erstatningsareal.

Har fått tillatelse til å forsterke kai ved Nesset

Statnett har også fått tillatelse til å forsterke ei kai ved Nesset i Ås kommune. Dette skal sikre at kaianlegget kan ta imot elektriske komponenter til Statnetts anlegg i området, som fraktes sjøveien.

Stiller krav til utbyggingsarbeidet

NVE har stilt vilkår om at Statnett skal utarbeide en detaljplan som beskriver hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres, og hvordan de skal rydde opp når arbeidet er ferdig. Det er blant annet stilt vilkår for å begrense virkningene tiltaket vil ha for dyrka jord og naturmangfold.

Detaljplanen skal godkjennes av NVE før Statnett kan begynne å bygge koblingsstasjonen, adkomstveien, omlegging av ledningene og kaianlegget.

Kontakt

Ingrid Myrtveit, seksjonssjef, 22 95 93 28 

Anne Marte Schei, saksbehandler, 22 95 98 87